Over Onbeperkt Genieten

Stichting Onbeperkt Genieten realiseert sinds 2016 prikkelarm cultuuraanbod. Wij trainen, adviseren en begeleiden medewerkers van culturele organisaties zodat hun locatie of activiteit toegankelijk is voor een nieuw publiek. Hierdoor wordt een bezoek aan een museum, (film)theater of podium mogelijk voor een grote groep mensen met een lage tolerantie voor prikkels. Daarnaast trainen wij ook vakdocenten en educatiemedewerkers die hun culturele aanbod prikkelvriendelijk willen aanbieden bij speciaal onderwijs.

Over Onbeperkt Genieten

Stichting Onbeperkt Genieten realiseert sinds 2016 prikkelarm cultuuraanbod. Wij trainen, adviseren en begeleiden medewerkers van culturele organisaties zodat hun locatie of activiteit toegankelijk is voor een nieuw publiek. Hierdoor wordt een bezoek aan een museum, (film)theater of podium mogelijk voor een grote groep mensen met een lage tolerantie voor prikkels. Daarnaast trainen wij ook vakdocenten en educatiemedewerkers die hun culturele aanbod prikkelvriendelijk willen aanbieden bij speciaal onderwijs.

(links naar rechts) Achterste rij: Bart, Pam, Mariska, Vanessa. Voorste rij: Margot, Iris.

Over het team

“Ik vind het belangrijk dat iedereen gebruik kan maken van het fantastische culturele aanbod in Nederland.” 
Iris van Heesch

Ons team bestaat betrokken medewerkers met ieder hun eigen expertise, en een groep geweldige vrijwilligers die de prikkelarm activiteiten in het hele land toetsen.

Wij weten uit eigen ervaring of die van een naaste hoe waardevol een bezoek aan een museum, theater of concert kan zijn. Hierdoor begrijpen wij goed hoe belangrijk het is om prikkelvriendelijk cultuuraanbod te realiseren.