Prikkelarme basisprincipes

Omgevingen en activiteiten

Een aanzienlijke groep Nederlanders heeft in het dagelijks leven last van overprikkelingsklachten. Bijvoorbeeld bij een burn-out, door een autismespectrumstoornis of na hersenletsel. Recent is hier een grote groep mensen met long-covidklachten bijgekomen. De achterliggende oorzaken als ook de klachten van overprikkeling lopen sterk uiteen. Waar de een heel moe wordt, krijgt de ander een kort lontje of zware hoofdpijn. Ook zijn de zogenaamde triggers voor een overprikkelingsaanval verschillend: veel prikkelgevoelige mensen hebben met name last van drukte, licht en geluid, maar ook beweging, geur en complexe informatie worden als aanleiding genoemd.

In dit artikel wordt per prikkelbron besproken hoe een omgeving of evenement zo aangepast kan worden dat het toegankelijker wordt voor mensen met een lage prikkeltolerantie. Met kleine aanpassingen, zoals het dimmen van het licht of het creëren van looppaden, kan al een groot verschil gemaakt worden.

Een checklist voor prikkelarme omgevingen en activiteiten

Aanvullend op deze oplossingen, kan er gekeken worden naar wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot de communicatie en eventuele gedragsvoorschriften. Organiseer je een prikkelarm event? Communiceer daar duidelijk en ruim van tevoren over. Daarnaast kun je als organisator overwegen om bezoekers bijvoorbeeld te vragen om zachtjes met elkaar te praten en een stil applaus te hanteren.

Wil je als culturele organisatie aan de slag met prikkelarm aanbod?
Lees hier meer informatie over het Start Up Traject van Stichting Onbeperkt Genieten en de bijbehorende subsidie, beschikbaar gesteld door de Hersenstichting.

Dit artikel is tot stand gekomen in opdracht van en met de steun van de Hersenstichting.