Singer Laren: Het belang van doorzetten

Van nul bezoekers tot uitverkochte openstellingen

Singer Laren, een kunstmuseum in het Gooi, heeft sinds juni 2022 maar liefst zeven prikkelarme openstellingen georganiseerd. De eerste openstelling kwam er echter niemand. Ondanks de uitdagingen bleef Singer Laren vasthouden aan het belang van prikkelarme openstellingen. Het doorzettingsvermogen resulteerde uiteindelijk in steeds uitverkochte evenementen. De Prikkelarme Cultuuragenda, (eigen) publiciteit en de ervaring van de bezoekers zorgden voor een steeds grotere bekendheid. Veel bezoekers komen na een fijne prikkelarme ervaring een tweede of zelfs derde keer terug en vertellen over de openstelling in hun netwerk. Sophie Valkenier, medewerker Educatie & Inclusie, vertelt enthousiast over het belang en de impact van deze prikkelarme initiatieven: “De uitverkochte prikkelarme opstellingen bij het Singer Laren zijn hopelijk een inspiratie voor andere musea!”

De eerste prikkelarme openstelling was gericht op gezinnen met kinderen en jongeren met autisme, in samenwerking met het Papageno Huis. Al snel bleek dat de groep mensen die behoefte heeft aan een prikkelarm museum veel breder is dan alleen mensen met autisme.  Daarom wilden ze graag in samenwerking met Onbeperkt Genieten de openstellingen voor een breder publiek gaan organiseren. Het museum liet een rapport opstellen door Iris van Heesch (Onbeperkt Genieten), waarin de prikkels in het gebouw werden geanalyseerd en suggesties werden gedaan om deze te verminderen. Sophie benadrukt dat dit niet alleen de verantwoordelijkheid is van de medewerker Inclusie: “Ik ben heel blij dat iedereen vanaf het begin zo goed heeft meegewerkt en openstond om nieuwe dingen te leren en toe te passen. Ik merkte al snel dat dit alleen goed kan werken als iedereen in de organisatie ervan op de hoogte is en het initiatief ondersteunt. Dit is niet iets van de medewerker Inclusie alleen.” Een deel van het personeel volgde vervolgens de basistraining Prikkelarm & Cultuur. De training maakte het belang van de prikkelarme activiteiten heel duidelijk en dat maakte het makkelijker om collega’s mee te krijgen binnen de organisatie. Diverse afdelingen, zoals suppoosten, evenementenplanning, technische dienst, schoonmaak, vrijwilligers, rondleiders en museumdocenten, zijn betrokken bij de prikkelarme openstellingen. En dat doen zij met succes, want de prikkelgevoelige doelgroep maakt inmiddels dankbaar gebruik van de prikkelarme openstellingen in het Singer Laren.

Het organiseren van prikkelarme openstellingen begon niet zonder uitdagingen. De eerste twee openstellingen hadden tegenvallende bezoekersaantallen, en hoe houd je dan vast aan het belang van de prikkelarme openstelling? Ook intern, onder de verschillende collega’s was het soms moeilijk te verantwoorden. Sophie vertelt dat er best veel mensen ‘op de vloer’ nodig zijn om buiten reguliere openingstijden een prikkelarme activiteit te organiseren en dat dit natuurlijk ook kosten met zich meebrengt. Een andere uitdaging was de afstemming met de evenementenplanning. Er zijn verschillende ruimtes in het pand die voor verschillende doeleinden worden gebruikt en verhuurd. Een prikkelarme openstelling geeft weinig tot geen mogelijkheden tot parallelle verhuur of activiteiten.

Soms leidt dat tot problemen: “Op één van de prikkelarme ochtend openstellingen bleek tegelijk een pianostemmer te zijn geboekt in de ruimte waar de bezoekers koffie en thee en rust konden nemen. Dat kan natuurlijk niet. We hebben de pianostemmer in een andere ruimte koffie gegeven, zijn extra uren betaald en hem laten wachten tot de prikkelarme openstelling voorbij was. Toen kon hij aan de slag. Alhoewel het bijna klinkt als een grap, was het wel echt goed dat dit gebeurde omdat met dit verhaal de hele organisatie weer even was ‘wakker geschud’ en zullen deze dingen in het vervolg niet meer gebeuren.”

Sophie geeft aan dat volhouden en blijven staan vóór het belang van prikkelarme cultuur de succesfactor was om de openstellingen op te starten. De ervaringen van de bezoekers doen de rest: “Ik heb veel ervaringen van bezoekers gedeeld met de directie om de noodzaak van prikkelarme openstellingen duidelijk te maken”. De positieve feedback van bezoekers speelde daarmee een cruciale rol in het succes van de prikkelarme openstellingen. Sophie legt uit dat na elke openstelling de bezoeker via e-mail wordt gevraagd naar hun ervaringen. Hierdoor krijgen ze de mogelijkheid om suggesties te doen voor verbeteringen. Singer Laren neemt deze suggesties serieus en probeert ze indien mogelijk toe te passen om de prikkelarme openstellingen te verbeteren. De reacties van bezoekers zijn binnen de organisatie van waarde, maar ook als voorbeeld voor toekomstige bezoekers. De prikkelgevoelige doelgroep hoort graag of een activiteit echt goed te bezoeken is en de faciliteiten toereikend zijn. Het resultaat is dat steeds meer mensen terugkeren naar de prikkelarme openstellingen en de positieve ervaringen zich als een olievlek verspreiden, wat aantoont dat prikkelarm aanbod  in een behoefte voorziet. Wat ook heeft meegeholpen is de landelijk toegenomen aandacht voor prikkelarme activiteiten en artikelen over het onderwerp in verschillende (landelijke) kranten waarin Singer Laren is genoemd.

De betrokkenheid en trots binnen de organisatie zijn ook merkbaar. Het hele team van Singer Laren is niet alleen overtuigd van het belang van prikkelarme activiteiten, maar is ook trots op de positieve reacties die ze ontvangen van zowel bezoekers als reguliere supporters van het museum. Dit heeft geleid tot een brede waardering van inclusie en toegankelijkheid binnen de gehele organisatie. En het belang van prikkelarme openstellingen reikt verder dan alleen Singer Laren. Het delen van ervaringen en kennis met andere musea is ook een belangrijk aspect. Zo hebben ze via de Nederlandse Vereniging van Autisme in Hilversum hun ervaringen gedeeld met medewerkers van Museum Hilversum, die vervolgens ook een prikkelarme openstelling hebben georganiseerd. Er is ook contact geweest met Muiderslot over de prikkelarme activiteiten, waardoor er een waardevolle uitwisseling van kennis en ideeën heeft plaatsgevonden. Sophie wijst ook op de landelijke toegenomen aandacht voor prikkelarme activiteiten en artikelen die in verschillende kranten zijn verschenen, waarin Singer Laren als voorbeeld wordt genoemd. Dit heeft bijgedragen aan een grotere bekendheid en begrip voor de behoeften van de prikkelgevoelige doelgroep.

Sophie sluit het interview af met enthousiasme: “We gaan met veel plezier door met het organiseren en verbeteren van de prikkelarme activiteiten!” In de toekomst zou ze graag alle medewerkers de basistraining van Onbeperkt Genieten willen laten volgen en ook ervaringsdeskundigen gaan betrekken bij het verbeteren van de prikkelarme activiteiten. Singer Laren blijft zich inzetten voor een inclusief museumbezoek, waar iedereen, ongeacht hun prikkelgevoeligheid, kan genieten van kunst en cultuur.

Voor meer informatie over de prikkelarme openstellingen en toegankelijkheid bij Singer Laren kun je contact opnemen met Sophie Valkenier via [email protected]. Bezoek ook de website van Singer Laren voor meer informatie.

Meer lezen?
– “Prikkelvrij museumbezoek, met suppoosten zonder piepende schoenen“, NRC, 2 december 2022, Esther Elligens (enkel te lezen voor abonnees NRC)
– “Museum Singer Laren wil toegankelijk zijn voor iedereen“, Gooi en Eemlander, 29 september 2022 (enkel te lezen voor abonnees Gooi en Eemlander)

Datum: 4 juli 2023